คุณได้รับไฟล์ติดตั้งหลังจากแตกไฟล์แล้ว

ชื่อของไฟล์ติดตั้งอาจแตกต่างกันสำหรับสถานการณ์ของคุณ แต่คุณจะต้องพิจารณาไฟล์. exe เท่านั้น ดับเบิลคลิกที่มันแล้วทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนระหว่างการติดตั้ง