วิธีติดตั้งไฟล์ที่มี.iso (หรือ mds, cue, .. ) หลังได้จากการแตกไฟล์