ไม่มีไฟล์. iso และไม่มีไฟล์ติดตั้งหลังจากแตกไฟล์แล้ว

กรณีนี้ง่ายมากคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพียงแค่เล่นเกมตอนนี้ (เราได้รวมการถอดรหัสก่อนอัพโหลด)