วิธีแก้ปัญหาไฟล์เกม error , "เสียหาย" หรือข้อผิดพลาด "รหัสผ่านไม่ได้" ในขณะที่คลายไฟล์. rar


หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมามีขนาดเหมาะสมและชื่อเดียวกัน (เฉพาะไฟล์สุดท้ายเท่านั้นที่มีขนาดเล็กกว่า)

 

เพื่อแก้ปัญหานี้คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดให้ถูกต้องและเปลี่ยนชื่อไฟล์ (หากชื่อแตกต่างจากที่เหลือ) โปรดอย่าใช้แบนด์วิดท์มากเกินไปในขณะที่ดาวน์โหลดเกมไฟล์ที่ดาวน์โหลดอาจเสียหายหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณไม่ดีพอ